Ενωμοτάρχης που παρασημοφορειται έτος 1938

Από το αρχείο του μουσείου μας.

 

Ενωμοτάρχης που παρασημοφορειται έτος 1938
Χωροφύλακας με μεγάλη στολή έτος 1938