ΗΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Στο Αστυνομικό μας μουσείο φυλάσσονται οι πηγές φωτισμού που χρησιμοποιήθηκαν από το έτος 1900 έως 1970.

Σιδερένιος υποδοχέας δαδιού
Λυχνάρι λαδιού
Λυχνάρι πετρελαίου
Χειρόλαμπα πετρελαίου
Λάμπα πετρελαίου
Φανάρι λαδιού θυέλλης
Φανάρι πετρελαίου θυέλλης
Λουξ πετρελαίου
Λουξ πετρελαίου