Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας εορτάζει ο Άγιος Αρτέμιος, προστάτης της Ελληνικής Αστυνομίας

Ο Άγιος Αρτέμιος καθιερώθηκε ως προστάτης της Ελληνικής Αστυνομίας μετά την κατάργηση, το έτος 1984, των σωμάτων της Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων.

Μέχρι τότε η μεν Ελληνική Χωροφυλακή είχε ως προστάτιδα την Αγία Ειρήνη, η δε Αστυνομία Πόλεων τον Άγιο Μηνά.

«…Αστυνομίας το Σώμα σκέπε και φύλαττε

και οδήγει ασφαλώς τα βήματα των Ελλήνων Αστυνομικών…»