ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.

Ποτέ από το χρέος μη κινούντες·

– Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Οι Έλληνες Αστυνομικοί, παρά τις ορατές υφιστάμενες ποικιλόμορφες δυσκολίες και κινδύνους, μένουν πιστοί στο χρέος τους προς την κοινωνία και την Πατρίδα μας. Μάχονται με ηρωισμό και αυτοθυσία για να διασφαλίσουν την έννομη τάξη και την κοινωνική γαλήνη και ηρεμία.