ΙΔΡΥΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Η λέξη ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ προήλθε από τη σύνθεση των λέξεων χώρος και φυλακή= φύλαξη – περιφρούρηση.

Ιδρύθηκε με το από 20 Μαίου 1833 διάταγμα ΟΘΩΝΑ του πρώτου Βασιλιά της Ελλάδος:

«Ενσταίνεται χωροφυλακής (gendarmerie) σκοπός της οποίας είναι να στερεώσει και να διαεντάξει την κοινή ασφάλεια επιτηούσα με άγρυπνο μάτι εις το να προλαμβάνει κάθε διατάραξη της κοινής ησυχίας και να παρεμποδίζει κάθε εγκληματική επιχείρηση και να παρεμβαίνει με δραστηριότητα και ταχύτητα προς ανακάλυψη και σύλληψη των κακούργων οσάκις ήθελε διαπραχθεί κάποιο έγκλημα. Χρέος της είναι και να διατηρεί της ισχύ των νόμων καθ’ ολην την περιφέρεια του κράτους κατά τα στρατόπεδα και τον Στρατό.

Το σώμα της χωροφυλακής αρθ.2 είναι συμπληρωματικό μέρος του Στρατού, επομένως υπόκειται στους γενικούς των Στρατιωτικών νόμων.

Ιδρυτικό Διάταγμα Χωροφυλακής
Ιδρυτικό Διάταγμα Χωροφυλακής
shma_xorofilakis1
Το πρώτο σήμα της Ελληνικής Χωροφυλακής
Χωροφύλακας Εποχής 1833
Χωροφύλακας Εποχής επί Όθωνος