Μετάλλια και Παράσημα Αστυνομίας Πόλεων και Χωροφυλακής

Μετάλλια και Παράσημα Αστυνομίας Πόλεων και Χωροφυλακής από το αρχείο του Μουσείου μας.