ΜΗΤΡΩΟ ΑΞ/ΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ & ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΘ. Δ. ΜΗΤΣΟΥ

Ο συγγραφέας και ιστορικός ερευνητής κ. ΜΗΤΣΟΥ παρακαλεί τους συγγενείς των διατελασαντων Αξιωματικών να έλθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία (κιν.: 6974430376) για την αποστολή φωτογραφιών με στολή, προκειμένου στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί συμπληρωματική έρευνα και καταγραφή.Το εργο του Στρατηγού Αθανασίου ΜΗΤΣΟΥ, μοναδικό ιστορικής και συλλεκτικής αξίας, συμβάλλει επιτυχώς στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης για την πορεία και την ποικιλόμορφη προσφορά των Αξιωματικών των δύο ιστορικών Σωμάτων.