ΝΕΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ

Πρόσφατα το μουσείο μας απέκτησε πίνακα με διακριτικά των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Αγροφυλακής και Αστυνομικών Σωμάτων ξένων χωρών.