ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Το Σώμα της Χωροφυλακής συγκροτήθηκε από έναν Αρχηγό, δέκα (10) Μοιράρχους, είκοσι τέσσερις (24) Υπομοιράρχους, έναν (1) Καταλυματία – ο μετέπειτα Ανθυπασπιστής, εκατόν τρεις (103) Ενωμοτάρχες, εκατόν είκοσι (120) Χωροφύλακες έφιππους και οκτακόσιους (800) Χωροφύλακες πεζούς.

Η πρώτη δύναμη της Χωροφυλακής προέρχονταν από τον κύκλο των αγωνιστών του 1821.

Πρώτος Αρχηγός του σώματος ήταν ο Γάλλος φιλέλληνας Συνταγματάρχης Φραγκίσκος Γκραγιάρ (François Graillard), που διορίστηκε σ’ αυτή τη θέση από την Αντιβασιλεία του Όθωνα και ο οποίος είχε πάρει μέρος στην ελληνική επανάσταση του 1821 από την αρχή μέχρι το τέλος της και ήταν γνώστης προσώπων και πραγμάτων.

Η Χωροφυλακή ιδρύθηκε κατά τα πρότυπα της αντίστοιχης γαλλικής.

Πρώτος αρχηγός χωφοφυλακής
Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος Πρώτος Έλληνας Αρχηγός της Χωροφυλακής
KMBT_C364-20151008120349
Ιδρυτικό Διάταγμα Χωροφυλακής