Φορητοί ασύρματοι δεκαετίας 1970

Το Αστυνομικό Μουσείο Καρδίτσας απέκτησε πρόσφατα φορητούς ασυρμάτους της δεκαετίας του 1970, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από το Σώμα της Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, αντίστοιχα.