ΜΗΤΡΩΟ ΑΞ/ΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ & ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΘ. Δ. ΜΗΤΣΟΥ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΞ/ΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ & ΑΣΤΥΝ. ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΘ. Δ. ΜΗΤΣΟΥ

Ο συγγραφέας και ιστορικός ερευνητής κ. ΜΗΤΣΟΥ παρακαλεί τους συγγενείς των διατελασαντων Αξιωματικών να έλθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία (κιν.: 6974430376) για την αποστολή φωτογραφιών με στολή, προκειμένου στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί συμπληρωματική έρευνα και καταγραφή.Το εργο του Στρατηγού Αθανασίου ΜΗΤΣΟΥ, μοναδικό ιστορικής και συλλεκτικής αξίας, συμβάλλει επιτυχώς στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης για την πορεία και την ποικιλόμορφη προσφορά των Αξιωματικών των δύο ιστορικών Σωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Υπηρέτησε στο Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων και η ιστορική του πορεία κατέγραψε πολυποίκιλη δράση και προσφορά, τόσο υπέρ της πατρίδας μας, όσο και υπεντης κοινωνίας μας. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Παντείου, συνέγραψε δοκίμια και μελέτες υπέρ του κράτους δικαίου, της εννόμου τάξεως και της κοινωνικής καθημερινής προσφοράς της Αστυνομίας. Η πολιτεία τον τίμησε με δεκατρία (13) μετάλλια και παράσημα. Η βιοπολιτεια του και τα πεπραγμένα του στη διάρκεια της ενεργού…

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ Α.Π. έτους 1953

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ Α.Π. έτους 1953

    Η κ. Έλενα Γιαννούλη, κόρη του αειμνήστου Κωνσταντίνου Γιαννούλη, Αρχηγού Της Αστυνομίας Πόλεων, ευγενώς προσέφερε στο Αστυνομικό μας μουσείου, χάριν της ιστορικής μνήμης, δεκαοκτώ (18) βιβλιοδετημένους τόμους του επισήμου περιοδικού της Α.Π. των ετών 1953-1973. Προσεχώς θα παρουσιάσουμε τις στολές και λοιπά συλλεκτικά, ιστορικής μνήμης και αξίας, εκθέματα.  

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Το σώμα της Αστυνομίας Πόλεων με την ίδρυση του το έτος 1921 στελεχωθηκε με εξήντα οκτώ (68) Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστας δια μετατάξεως από το σώμα της Χωροφυλακής. Πρώτος Έλληνας Αρχηγός της Α.Π. ήταν ο αείμνηστος Ιωάννης Νασκος το έτος 1932, προερχόμενος από την Χωροφυλακή. Οι προηγούμενοι ήταν Άγγλοι: ο Χάλιντέι Φρειδερίκος, ο Μπουμπιερ Αλφρέδος, ο Κουκ Υάκινθος και ο Ρεμαντας Ριχάρδος Ελληνικής καταγωγής Αιγύπτιος Αξιωματικός της Αστυνομίας. Τα ανωτέρω ιστορικά στοιχεία αποτελούν μέρος της πολυετούς…

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλικόν Διάταγμα της 10 Ιουλίου 1907

Βασιλικόν Διάταγμα της 10 Ιουλίου 1907

«Περί τροποποιήσεως της στολής των οπλιτών της Χωροφυλακής» Κατά το έτος 1907 πραγματοποιήθηκαν μερικές τροποποιήσεις στις στολές των Έφιππων και Πεζών Υπαξιωματικών και Χωροφυλάκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Με τον ιδρυτικό Νόμο υπ’ αρίθμ. 2461/1919 της Αστυνομίας Πόλεων συνεστήθη η Σχολή Αστυνομικών, η οποία λειτούργησε για πρώτη φορά στην Κέρκυρα από τον Μάρτιο του 1921 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1941, οπότε και επεβλήθη η παύση της λειτουργίας της από τους Ιταλούς κατακτητές. Με τον ίδιο νόμο προβλεπόταν η ίδρυση Σχολής Αρχιφυλάκων και Υπαστυνόμων. Το έτος 1929 προκειμένου να γίνει μετάταξη Αξ-κων της Χωροφυλακής στην Αστυνομία Πόλεων συνεστήθη με το Ν. 3754/1929 στην Αθήνα…

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΙΑ AΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΙΑ AΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Η Αστυνομία Πόλεων είχε καθιερώσει διαφορετικά μετάλλια από τις ένοπλες δυνάμεις και από το Σώμα της Ελληνικής Χωροφυλακής . Τα μετάλλια απονέμονταν στους αστυνομικούς για διακεκριμένες πράξεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα μετάλλια ήταν μια διάκριση από πλευράς της Πολιτείας και ικανοποιούσαν ηθικά τον Αστυνομικό, στον οποίο απονέμονταν. Φέρονταν στο αριστερό μέρος της στολής τους κατά ομοιόμορφο τρόπο και κατά σειρά ιεραρχικής προτεραιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ  – ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Καθιερώθηκε το έτος 1977 με προεδρικό διάταγμα ως προστάτης της Αστυνομίας Πόλεων. Γιορτάζονταν με κάθε ιεροπρεπή επισημότητα με δοξολογία και ειδική δέηση στη σχολή αξιωματικών (Υπαστυνόμων) στην Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο οι βαθμοί του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων ήταν οι εξής: Αρχηγός της Αστυνομίας, Διευθυντής Α’ Τάξεως. Διευθυντής Β’ Τάξεως, Αστυνόμος Α’ Τάξεως, Αστυνόμος Β’ Τάξεως, Υπαστυνόμος Α’  Τάξεως, Υπαστυνόμος Β’ Τάξεως, Αρχιφύλακας και Αστυφύλακας.

Διαβάστε περισσότερα
1 2